رضایت مشتریان

در این وبلاگ به مسائل رضایت مشتریان پرداخته می شود

رضایت مشتریان

در این وبلاگ به مسائل رضایت مشتریان پرداخته می شود

  • ۱
  • ۰

وفاداری مشتری نشانه این است که چقدر مشتریان شما تمایل به بازگشت به کسب و کار شما را دارند.

صنایع مختلف دارای روش های مختلف سنجش وفاداری هستند، اما اصلی ترین راه این است که تعداد خرید ها را در طول عمر مشتری در پایگاه داده خود مشاهده کنید. با ارزش ترین مشتریان برای شما مشتریانی هستند که به کسب و کار شما وفادار بوده و چندین خرید از شما داشتهاند. اگرچه ممکن است میزان خرید آنها از شما زیاد نباشد اما احتمال دارد که در طول زمان درآمد حاصل از آنها از درآمدی که یک مشتری به میزان سنگین و زیاد اما فقط یکبار خرید میکند بیشتر باشد.

در حقیقت، تنها 5 درصد بهبود در میزان نگهداری مشتری، بین 25 تا 100 درصد افزایش سود در میان کسب وکار را به همراه دارد. مشتریان خوشحال پول بیشتری را صرف می کنند. مزایای دیگری هم برای داشتن مشتریان وفادار و هم به عنوان تبلیغات آزاد با کلمات از دهان وجود دارد،بنابراین در اینجا راه هایی برای کمک به ایجاد پایه مشتری وفادار را ارائه دادیم. هنگامی که به انواع وفاداری مشتری نگاه کنید ، شما به دنبال وفاداری مشتری متقابل هستید؛یک رابطه حقوقی که به نفع هر دو نام تجاری و مشتری است.

  • ۰
  • ۰

درک مفهوم درستی از وفاداری مشتری

مفاهیم متفاوتی از وفاداری مشتری وجود دارد. با این حال هر یک از آنها نمیتواند درک کند که وفاداری با احساسات همراه است. وفاداری مشتری نتیجه تجربه همیشه عاطفی مثبت، رضایت مبتنی بر ویژگی های فیزیکی و ارزش درک یک تجربه است که شامل محصول یا خدمات می شود.

در نظر بگیرید که شما خودتان وفادار هستید مطمئنا شما به خانواده و دوستانتان پاسخ خواهید داد. چرا؟ با توجه به پیوند عاطفی شما با آنها. خانواده و دوستان شما می توانند چیزهایی را که ممکن است دوست نداشته باشید، انجام دهند، اما به خاطر این پیوند، وفادار مانده اید. همین امر در مورد وفاداری مشتری نیز صادق است. برای بالا بردن وفاداری مشتری، باید یک پیوند احساسی با مشتریان خود ایجاد کنید.

ایجاد وفاداری، مدیریت تجارب مشتری، عناصر فیزیکی، احساسی و ارزشی یک تجربه را به صورت یک تجربه منسجم ترکیب می‌کند.

حفظ کردن مشتریان ارزان تر از به دست‌آوردن یک مشتری جدید است و مدیریت مشتری برای رضایت مشتری، حفظ مشتری و وفاداری مشتری بسیار موثر است. نه تنها مشتریان وفادار فروش شما را تضمین میکنند ، بلکه احتمال بیشتری برای خرید محصولات و خدمات تکمیلی و حاشیه ای نیز وجود دارد. مشتریان وفادار هزینه های مربوط به آموزش و بازاریابی مصرف کننده را کاهش می دهند، به ویژه هنگامی که آنها برای سازمان شما یک مشتری ویژه می شوند.

با توجه به چشم انداز رقابتی ناخوشایند امروز، برنامه های تجربه مشتری، موثرترین راه برای تفاوت سازمان شما در رقابت است. زمانی که مشتریان در یک سطح احساسی، فکری و یا حتی روحی هستند چنین تمایزی به طور موثر وفاداری را هدایت می کند و زمانی که یک مشتری محصول یا خدمات را قبل و در طول و بعد از استفاده از آن، می‌پروراند.

از نظر وفاداری مشتری، مدیریت تجربه مشتری به خودی خود یک مزیت رقابتی پایدار است.

  • hamid eslami